Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ge användaren möjlighet att styra sökningen

Söksyntaxen är speciella sätt att skriva sökningen som påverkar hur den utförs. Några exempel:

”göran persson” Citattecknen ger frassökning, alltså att båda orden måste stå tillsammans efter varandra på sidan (däremot påverkar de inte okänsligheten för skillnaden mellan versaler och gemener).

bud* Asterisken trunkerar sökordet, så att det hittar allting som börjar på ”bud”, till exempel ”budbilar” och ”buddister”.

+hund katt Plustecknet gör att ordet måste vara med på sidan (sidor med enbart ”katt” hittas med andra ord inte med denna sökning).

-hund katt Minustecknet gör att sökningen enbart hittar sidor med ”katt” där ”hund” inte finns.

hund OCH katt ”OCH” (som även kan skrivas med gemener och på engelska, ”AND”) gör att båda orden måste finnas på sidan.

Exemplen ovan är från olika webbplatsers sökning. Detta speglar ett grundproblem med söksyntax: eftersom den varierar från webbplats till webbplats är det sällan det lönar sig för användaren att lära sig den. Några få regelbundet återkommande besökare kan uppskatta den, men mer än så kommer den inte att betyda.

För att den alls skall komma till användning måste det finnas en beskrivning av den, gärna på eller länkad från sökresultatsidan.

comments powered by Disqus