Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Sökning

Bild 80. Mer magi än topologi, men sökningen är en vanlig ordning på webbplatser.

Skall man vara strikt är sökningen inte en topologi, snarare ett trolleri. Men den är hur som helst ett av de viktigaste sätten att ordna en webbplats: genom att användaren slipper bry sig om hur den är ordnad.

Utöver sökningen händer det även att webbapplikationer använder sig av detta sätt att koppla sidor till varandra.

comments powered by Disqus