Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Sökning

Bild 69. Navigation byggd på ett urval av de sidor användaren passerat. (www.amazon.com)

Sökningen är ett tema som skapas i flykten. Webbservern samlar ihop och gör en bunt av sidor som innehåller de ord användaren skrivit in. Det är en navigation som byggs utifrån det som användaren för ögonblicket är intresserad av. Om detta finns så mycket att säga att den har fått ett eget kapitel: Sök­ning , sid 203.

Sortering & kompletterande tema

Sökningen sorteras vanligen efter relevans (sid 193) eller tid (sid 191).

Den kan också kombineras med det tema som utgör webbplatsens huvudnavigation, se Visa träffarna uppdelat på avdelningar, sid 213.

Uppdelning

Om sökträffarna blir många kan det vara nödvändigt att dela upp dem på flera sidor. Råd kring detta finner du i Innehåll som sträcker sig över flera sidor, sid 232.

comments powered by Disqus