Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Resultatsidan skall ha ett sökfält

Om användaren inte är nöjd med resultatet av sin sökning, vill hon ofta modifiera sin sökning och göra om den. Därför skall sökfältet finnas på resultatsidan, ifyllt med den sökning som gjorts.

comments powered by Disqus