Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Webbplatsen bör ha sökning

Sökningen är en av de mest framträdande formerna av navigation. För många användare är den det de provar med först när de kommer till en webbplats.

Paradoxalt nog visar dock flera undersökningar 9 att sökningen ofta gör det svårare att hitta det man letar efter. Användaren hittar sitt mål oftare när hon tvingas systematiskt klicka sig fram.

Trots detta är det svårt att vara utan sökningen, eftersom den av användarna upplevs som ett mycket effektivt verktyg. Istället får det vara en inspiration till att förbättra sökningen och presentationen av sökresultaten så att de också i verkligheten hjälper användarna.

Se även Sökbarhet , sid 215 , för råd kring hur webbplatsen skall byggas för att bli hittad när användaren söker via någon av webbens söktjänster.

9 Till exempel Jared Spool, ”Why On-Site Searching Stinks”, http://world.std.com/~uieweb/searchar.htm

comments powered by Disqus