Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Visa bara väsentlig information i sökresultatet

Sökmotorer kan erbjuda en uppsjö av information om sökresultatet, men det är bättre att vara sparsmakad med vilka detaljer som visas på resultatsidan, så att användaren inte överlastas med irrelevanta och svårtolkade uppgifter.

Information som är bra att visa:
 • Den hittade sidans titel – länkad till sidan. Visa bara den del av titeln som är etikett för den aktuella sidan, plocka bort webbplatsens namn och annan extrainformation som lagts in i titeln (se Sidtitel , sid 220 ).
 • De sökta orden i sammanhang (se Ge sammanhang åt sökträffarna, sid 210 ).
 • Dokumenttyp (och symbol), om det inte är en HTML-sida.
 • Sidans datum (se Ange hur aktuell sidan är, sid 342 ).
 • Vilken källa resultatet kommer från (om sökningen sker i flera webbplatser, eller då webbplatsen har distinkt olika delar integrerade i sig, till exempel ett diarium).
 • Om sökträffen är i en bilaga (se Sökningen skall göras i alla på webbplatsen förekommande do­ku­ment­typer , sid 207 ).
Information som man oftast klarar sig utan:
 • Klockslag då sidan senast uppdaterades. Kan möjligen vara relevant på nyheter.
 • Storlek på sidan. Bör bara sättas ut om sidan/dokumentet är över 1 MB.
 • Webbadressen (det räcker med att titeln är länkad).
Sätt aldrig ut:
 • Vilken sekund dokumentet senast uppdaterades.
 • Relevansranking (vare sig denna uttrycks grafiskt eller i procent).
 • Hur lång tid sökningen tog att utföra.
comments powered by Disqus