Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Upprepa sökorden

Det skall tydligt framgå vid resultatet vilka ord man sökt på och vilken avgränsning som eventuellt gjorts. Om sökningen utvidgats genom att söka på synonymer och böjningsformer skall även dessa visas (se Sök även på synonymer, sid 205 ).

Om resultatsidan har ett ifyllt sökfält (se nästa råd) brukar detta räcka.

comments powered by Disqus