Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Stavningskontrollera sökningen

Det är inte ovanligt att användare stavar fel när de söker. Sökmotorn (det program som sköter sökningen) bör därför stavningskontrollera sökningen och föreslå alternativstavningar tillsammans med sökresultatet. Ett alternativ räcker (eftersom det signalerar till användaren att hon bör se över stavningen), men finns utrymme kan fler visas; dock knappast fler än fem.

Se även WCAG 13.7 (prioritet 3), sid 369 .

Bild 83. Google har en utmärkt funktion för att hjälpa användare som stavat fel. (www.google.se)

comments powered by Disqus