Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Sök på ett språk i taget

Om webbplatsen förekommer i flera språkversioner är det vid sökning bäst att betrakta varje språkversion som sitt eget sökområde.

Det kan på träffsidan finnas en möjlighet att söka även i andra (eller alla) versioner av webbplatsen.

comments powered by Disqus