Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Styr vissa sökningar till bestämda sidor

För vissa sökord bör du själv bestämma vilket som är bästa träff. Denna kommer alltid överst när träfflistan är sorterad på relevans.

Bild 85. Genom att kombinera sökningen med navigationens uppdelning av webbplatsen, kan sökresultatet bli betydligt enklare att hitta i än om det bara ger en lång lista över träffar. (www.vicr.com)

Ibland är det befogat att göra en speciell sökresultatsida med skräddarsydd information, som ersätter den ordinarie. Detta gäller framförallt vid mycket diffusa eller breda sökbegrepp, t.ex. ”arbete”. Den specialgjorda sidan kan då (om motiverat) ge en allmän introduktion till begreppet och på vilka olika sätt det kan uppfattas, ange vilka avdelningar som finns och länka vidare till dessa, samt föreslår färdiga sökningar på mer preciserade begrepp som ”söka arbete”, ”det goda arbetet”, ”lediga arbeten” osv.

comments powered by Disqus