Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ge sammanhang åt sökträffarna

Ge ett kort utdrag ur texten närmast före och efter de funna orden. 2-4 rader text brukar vara en lagom storlek. Alla träffar behöver inte visas utan det räcker med den första. Ta bort all formatering från texten, men visa sökorden med fetstil eller ett färgfält bakom.

När användaren klickar vidare till själva sidan, bör de funna orden markeras även där, till exempel genom att få ett färgfält bakom sig.

Se även WCAG 13.7 (prioritet 3), sid 369 .

comments powered by Disqus