Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Sökningen skall göras i alla på webbplatsen förekommande dokumenttyper

Sökresultatet skall inte vara beroende av vilken sorts dokument informationen finns i.

På många webbplatser ligger dokumenten som bilagor till HTML-sidor – antingen en presentationssida per dokument eller samlingssidor med många. I de fallen bör sökträffen länka till webbsidan och ange att träffen skett i ett bifogat dokument.

comments powered by Disqus