Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör sökningen åtkomlig från alla sidor

Sökning inom webbplatsen är ett av de flitigast använda navigationsverktygen. Därför bör varje sida ha antingen en sökruta på själva sidan eller en tydlig länk till sökningen.

Undantag kan göras för webbapplikationer och formulär som utformats som tunnlar (se sid 279 ).

comments powered by Disqus