Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Tipsa om andra webbplatser man kan söka på

Om det finns andra webbplatser som har närliggande eller överlappande information, kan det vara en god service till användaren att tipsa om att hon kan söka även på dessa. Om tekniskt möjligt, låt länken till den andra webbplatsen utföra den aktuella sökningen där, så att användaren slipper skriva in sökorden igen.

En länkad sökning vidare på Google är ofta uppskattad.

Sökning på andra ställen

Några andra råd som också rör sökningen:

Undvik att använda ramar, sid 83 .

Alla sidor skall ha en titel, sid 221 .

Publicera bara sådant som du står bakom, sid 341 .

comments powered by Disqus