Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Sökningen bör ske på allt innehåll i webbplatsen

Grundprincipen är att om något går att komma åt på webbplatsen så skall det också vara med i sökningen. Användare har i allmänhet en väldigt diffus uppfattning om innehållsliga, organisatoriska eller tekniska gränslinjer på webbplatsen, vilket gör det pedagogiskt svårt att utesluta delar av webbplatsen från sökningen.

Ibland är det dock nödvändigt att bryta mot denna princip. Anledningar kan till exempel vara:

Specialiserade delar av webbplatsen ger så många träffar att de dränker övriga. Detta kan vara fallet om det finns stora databaser åtkomliga via webbplatsen, till exempel ett diarium. Detta kan dock ofta hanteras med en lösning typ den i Visa träffarna uppdelat på avdelningar, sid 213 .

System och databaser som inte klarar av den anstormning av sökningar som det skulle innebära om de vore med i varje sökning, eller som är så långsamma att de påtagligt sinkar sökningen.

Det finns områden på webben där den vanliga fritextsökningen inte passar. Till exempel geografiska informationssystem där både sökningens frågor och svar kan vara i en form som inte alls går ihop med annan sökning.

Ibland sätter också ekonomin gränser. Att integrera sökningar i olika system kan vara dyrt och det är inte alltid nyttan är i proportion till kostnaden.

Inaktuellt innehåll skall inte vara med i den ordinarie sökningen. Se Normal sökning skall inte omfatta sidor som inte längre är giltiga , sid 240 .

Olika språk bör alltid sökas separat. Se Sök på ett språk i taget, sid 210 .

När det finns delar av webbplatsen som inte är med i den allmänna sökningen, kan det vara en god idé att tipsa om och länka till sökningen hos dessa på sökresultatsidan – om tekniskt möjligt med en länk som gör samma sökning där.

comments powered by Disqus