Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Visa 50 träffar åt gången

Experiment med olika längd på resultatsidorna antyder att det är bättre med relativt många träffar per sida 10.

Det behövs mer forskning innan detta kan fastslås som sanning, men resultatet stämmer väl med tidigare erfarenheter: användaren tittar ofta inte längre än de första 10-30 resultaten, vilket gör det enklare för henne att bara rulla istället för att behöva vänta på nya sidor.

Det är inte helt ovanligt att se sökningar där användaren själv kan välja hur många sökträffar som skall visas. Personligen tror jag detta är ett val som komplicerar gränssnittet mer än funktionen är värd.

10 Paging vs. Scrolling: Looking for the Best Way to Present Search Results, http://psychology.wichita.edu/surl/usabilitynews/41/paging.htm

comments powered by Disqus