Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Sidorna bör se bra ut även när användaren ställer in en större textstorlek

Även om sidan inte slutar att vara användbar, kan den ändå blir ganska ful när man ställer upp textstorleken. Detta är naturligtvis av betydligt mindre konsekvens, och personligen har jag en tendens att tycka att den förlorade estetiken är något användaren får acceptera när hon ställer upp storleken.

Du får ta ställning till vilken standard som skall gälla på din webbplats, hur långt upp i storlek utseendet skall hålla samman.

En gräns jag själv ofta tillämpar är att sidan skall se bra ut när man har Internet Explorers textstorlek inställd på ”Största”. Även i detta fall vill jag betona att detta inte är någon vetenskaplig sanning, utan ett värde som man måste sätta utifrån ambition.

Se även WCAG 3.4 (prioritet 2), sid 353.

comments powered by Disqus