Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Snabbköpet - standardiserade produkter

Den vanligaste formen av e-handelsplats påminner om ett snabbköp. Användaren går runt, plockar varor (och undantagsvis tjänster) från hyllorna, lägger i sin vagn och går sedan till kassan och betalar.

Vi börjar med en vandring genom just denna sorts handelsplats. Litet senare, i Resebyrån - anpassade produkter, sid 410, kommer vi att gå in på den andra huvudtypen av e-handelsplatser, där produkten i hög grad anpassas till användarens önskemål.

comments powered by Disqus