Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Webbservern skall leverera sidan snabbt

En hastighetsfaktor som får allt större betydelse är webbservern. Traditionellt har denna haft som uppgift att leverera färdiggjorda sidor, men i och med att publiceringssystem där sidorna skapas i flykten när de behövs blivit allt vanligare, har arbetsbördan på webbservern (och systemen bakom den) ökat. Detta gäller i synnerhet om sidorna anpassas speciellt för varje användare.

Ett underdimensionerat system kan ge extrema väntetider, så detta är definitivt viktigt att hålla ett öga på.

Formatmallar minskar mängden kod som webbservern behöver skicka jämfört med sidor kodade på äldre sätt, och gör leveransen snabbare. Se Använd formatmallar , sid 423 .

comments powered by Disqus