Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Begränsa varifrån man kan använda webbplatsen

Det kan det vare en god idé att begränsa möjligheterna att lura systemet genom att reglera varifrån man överhuvudtaget kan autentisera sig. Det är till exempel vanligt att intranät bara får användas från det interna nätverket. Även för publika webbplatser kan behörigheten att utföra säkerhetskänsliga saker, till exempel publicera nya sidor, begränsas till interna användare.

Ibland kontrolleras också datorns IP-nummer som en del av autentiseringen – detta ersätts dock alltmer av certifikat.

comments powered by Disqus