Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Skriv så enkelt som möjligt

Generellt gäller att man skall skriva så enkelt som ämnet tillåter.

En serie anvisningar för hur man kan göra texterna enklare håller på att arbetas fram för nästa version av tillgänglighetsstandarden WCAG. När detta skrivs finns bara ett utkast till dem, men den aktuellaste versionen kan hittas via www.anvandbart.se/ab/skriv-enkelt. Här följer några av de råd den ger:

Generellt

Organisera innehållet så att det är enkelt att läsa och använda.

Testa sidan för att utröna om presumtiva användare förstår texten. Inkludera användare med kognitiva, inlärnings- och läsproblem i testgruppen.

Avhandla inte mer än ett ämne i varje stycke.

Skriv i aktiv form.

Vokabulär

Använd en vokabulär som de tänkta läsarna känner väl till.

Undvik yrkesjargong och slang om sidan är avsedd för en bred publik.

Syntax

Använd en så enkel meningsbyggnad som innehållet medger.

Använd punktlistor istället för löpande text med långa serier ord eller fraser, separerade med kommatecken.

Tidsformer

Var konsekvent i tidsformen. Hoppa inte slumpmässigt fram och tillbaka mellan presens och imperfekt.

Se även WCAG 14.1 (prioritet 1), sid 371.

comments powered by Disqus