Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Döp skicka-knappen efter vad den gör

Trots att knappen här kallas för ”Skicka” är det inte säkert att det är ett lämpligt namn på ditt formulär. Namnet bör istället väljas så att det berättar vad som kommer att hända när användaren klickar på den. Till exempel ”Registrera mig” eller ”Lägg till logotyp”.

Finns inget bättre alternativ kan man följa den konvention som utvecklats för datorprogram och döpa den till ”OK” (med versaler).

Det är viktigt att alltid döpa knappen till något, eftersom det annars lämnas åt systemet att ge den namn, vilket ger olika namn och till och med olika språk på olika datorer.

comments powered by Disqus