Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ersätt inte skicka-knappen med javascript

Javascript kan härma skicka-knappens funktion och göra så att till exempel en händelse eller ett klick på en bild är det som skickar formuläret. Att ta bort skicka-knappen kan dock vara mycket förvirrande för bland andra användare med skärmläsare och kan i värsta fall göra webbplatsen helt otillgänglig. Tänk och testa därför noga igenom lösningen om du gör det.

Se vidare Javascript , sid 426 , och Använd HTML-element utifrån betydelse, sid 420 , samt WCAG 6.3 (prioritet 1), sid 358 , och 6.4 (prioritet 2), sid 358 .

Exempel på hur en borttagen skicka-knapp ger otillgänglighet: Val­box­meny­er måste kunna användas utan mus, sid 141 .

comments powered by Disqus