Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt inte upprepade klick på skicka-knappen leda till dubblerad inmatning

Om användaren är snabb eller förbindelsen långsam kan hon hinna klicka på skicka-knappen flera gånger. Det är då viktigt att tekniken hanterar detta så att det inte leder till oönskade konsekvenser - till exempel att en beställning på en e-handelsplats räknas som två eller att en inmatning i en databas dubbleras.

På motsvarande sätt får inte heller en omladdning av sidan leda till dubblerad inmatning.

comments powered by Disqus