Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ge skärmläsare egna formatmallar

I princip är det möjligt att ge skärmläsare egna formatmallar genom media=”reader”. Än så länge är det få läsare som stöder det, men så snart det får en mer allmän utbredning kommer det att ge en mycket välkommen möjlighet att anpassa både sidans upplägg och vad som är respektive inte är med på sidan.

Se även WCAG 3.3 (prioritet 2), sid 353.

comments powered by Disqus