Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt användaren skapa en signatur om hon inte vill visa sitt riktiga namn

Även när webbplatsen vet användarens verkliga namn, händer det att hon tillåts hitta på en signatur, som är det som visas på webbplatsen. Detta är till exempel vanligt för debattforum.

Roll och kändhet

Det är lätt hänt att man blandar ihop roll och kändhet. I själva verket går de inte att skilja från varandra på de lägre kändhetsnivåerna – alla okända användare måste ha samma roll, och även om det är teoretiskt möjligt att ge olika gäster olika roller vet man inte tillräckligt om dem för att det skall vara intressant. Inloggade användare brukar, som nämnts ovan, få en gemensam roll, men det är i praktiken bara för de identifierade som man har specialiserade roller.

comments powered by Disqus