Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Länka till sidans topp

Om navigationen ligger i överdelen av sidan, behöver användaren ett snabbt sätt att ta sig dit. Därför skall det längst ner på sidan finnas en länk som leder till sidans topp. Är sidan lång kan denna länk gärna även finnas med jämna mellanrum längs sidan.

Någon riktig konvention för vad denna länk skall kallas har inte utvecklats, men vanliga ord är ”sidtopp” eller ”upp”. Det är också vanligt med olika varianter av uppåtriktade pilar. Se i så fall till att inte andra delar av navigationen använder samma metafor i någon annan betydelse. (Se även Använd symboler på ett konsekvent sätt, sid 68 .)

comments powered by Disqus