Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd sidans tid för att visa det som är nytt men innehållets tid när gammalt skall hittas

Generellt kan man säga att om syftet med tidsnavigationen är att göra det lätt att se vad som tillkommit på webbplatsen så är det sidans tid som gäller, men om syftet är att ge en kronologisk överblick eller att berätta vad som gällde vid en viss tidpunkt så är det innehållets.

comments powered by Disqus