Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt användaren stänga av automatisk omladdning av sidor

Om sidan uppdateras automatiskt och innehållet förnyas – t.ex. en nyhetssida som laddas om regelbundet – bör det vara möjligt för användaren att stänga av denna automatik (om du följer 24-timmarswebben är detta ett skall-krav).

Skälet till detta är att det speciellt för synsvaga läsare kan vara förvirrande om sidan plötsligt och av sig självt laddas om. Det kan få användare med skärmläsare eller som läser sidan kraftigt uppförstorad att tappa bort var de är på sidan.

Se även WCAG 7.4 (prioritet 2), sid 360.

comments powered by Disqus