Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Separera navigationen från sidan

Navigationen, i form av en meny (sid 128), är numera nästan alltid en del av sidan. Detta är en utmärkt lösning för seende användare med någotsånär stor skärm, men mindre lyckad för andra. Att istället ha enklare sidor som antingen är navigation, i form av en förteckning (sid 142), eller innehåll, skulle underlätta både för synskadade och för dem som surfar till exempel via mobilen.

Användaren bör därför kunna välja mellan dessa båda upplägg. Men eftersom det är en del skillnader mellan hur en meny och en förteckning är uppbyggda och vad de innehåller är det viktigt att detta krav kommer med tidigt i processen, annars kan det vara tekniskt omöjligt att genomföra.

comments powered by Disqus