Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Döp formatmallarna efter betydelse, inte efter utseende

Den stora vinsten med formatmallar är att de gör det möjligt att skilja mellan å en sidan form och å andra sidan innehåll och betydelse.

Semantik

För att åstadkomma detta är det viktigt att formatmallarna namnges utifrån betydelse, inte utifrån utseende. Således är det inte lyckat att döpa en stil till gulruta. Namnet skall reflektera dess betydelse eller funktion, inte dess utseende. Till exempel faktaruta.

Om detta råd ignoreras blir formatmallarna inte något annat än ett mer komplicerat sätt att skriva samma slags grötiga kod som man gjorde tidigare med <font>-element, färger inne i tabellceller etc.

Helhetsgrepp

Identifiera och sätt formatmallsnamn på helheter, inte på delarna.

Om man har en faktaruta är det till ”rutan” som utseendet skall kopplas, inte till de bitar av text som finns i den.

Mer om detta i www.anvandbart.se/ab/semantik-css.

comments powered by Disqus