Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör det möjligt att sända gåvor

Om man låter användaren ta betalningen själv men skicka det köpta till en eller flera andra ökar både säkerhetsriskerna och komplexiteten i gränssnittet. Samtidigt är det en uppskattad möjlighet och en chans till ytterligare försäljning.

Att erbjuda speciella gåvoförpackningar kan vara uppskattat.

När man utvidgar e-handelsplatsen med denna funktion är det viktigt att komma ihåg att det trots allt kommer att vara ett undantag och att de allra flesta användare köper åt sig själva. Därför måste man undvika att krångla till det vanliga gränssnittet – samtidigt som man naturligtvis skall göra denna funktion så enkel som möjligt att använda.

comments powered by Disqus