Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör det lätt att hitta mer av samma författare

Människor är intresserade av människor och har ofta mycket lättare att minnas vem som står bakom viss information än var den hör hemma ämnesmässigt eller organisatoriskt. Därför kan det vara en god idé att som komplement till den vanliga navigationen göra det möjligt att leta sig fram utifrån vem som författat eller är ansvarig. Detta gäller speciellt i sammanhang där personkännedomen är god, till exempel på intranät. Även i till exempel diskussionsforum kan det vara uppskattat att snabbt kunna navigera sig fram till alla inlägg från en viss person.

comments powered by Disqus