Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Se alla webbinitiativ samlat

Webbnavigation skall inte ses isolerat till en webbplats. För användaren är gränsen mellan er webbplats och andra lätt att kliva över, och hon navigerar snarare hela webben än bara en plats åt gången.

Att en användare överhuvudtaget kommer till er webbplats beror antingen på att hon (via t.ex. en länk eller en söktjänst) har fått vittring på det hon söker eller att hon har förtroende för ert namn – varumärket – och tror att det är rätt plats att leta på.

Om ni står som avsändare till flera webbplatser ställer ni användaren inför en utmaning – hon måste avgöra vilken av dessa som det hon söker efter kan tänkas finnas på. För att underlätta för henne, tänk på följande:

Bild 93. Hos TCO gäller det inte bara att hitta rätt på webbplatsen – man måste först hitta rätt webbplats. (www.tco.se)

Den nya webbplatsen bör ha ett mycket tydligt fokus, så att det är lätt för användaren att skapa sig en bild av vad hon kan och inte kan hitta där.

Hänvisa tydligt till special­webb­plats­en från huvudwebbplatsen. Och ha på motsvarande sätt en tydlig länk därifrån till huvudwebbplatsen.

Sträva efter att tillämpa samma principer för navigation, terminologi och utseende på alla webbplatser (så användaren känner igen sig och har nytta av sina erfarenheter när hon går från en till nästa).

Tipsa på sökresultatsidan om att det finns andra webbplatser där närliggande ämnen behandlas. Se Tipsa om andra webbplatser man kan söka på, sid 215 .

Alternativt, ha en gemensam sökning för alla webbplatserna, men markera tydligt i sökresultatet vilka länkar som leder någon annanstans än till den nuvarande.

Om en mindre webbplats startas som en del av en kampanj e.dyl., bör det redan från början finnas en plan för hur länge den skall leva och vad som sedan skall hände med innehåll och länkar till den.

comments powered by Disqus