Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Samla gamla (och nya) sidor i ett arkiv

Att ha ett arkiv som en väl avskiljd del av webbplatsen, eller som en fristående webbplats, kan vara ett praktiskt sätt att hantera problemet med inaktuellt material.

En fördel med arkiv är att redan själva ordet signalerar till användaren att hon inte alltid kan räkna med att det hon finner där är aktuellt, men att det å andra sidan är bästa stället att söka på om man vill ha tag i något gammalt.

Ett arkiv behöver inte innehålla enbart gammalt material. Med modern publiceringsteknik är det enkelt att dubbelpublicera sidor både till den vanliga webbplatsen och till ett separat arkiv. En kopia av alla sidor kan läggas där så snart de är publicerade. Skillnaden mot den vanliga webbplatsen blir då att sidor aldrig tas bort ur arkivet.

En annan skillnad kan vara att det i arkivet finns en särskild navigation för att se äldre versioner av en sida och att fler av sidans datum visas (se Bestäm vilken av sidans tider som används, sid 170 ).

Se även Använd puffnotiserna för att bygga en tidsnavigation , sid 172 , om hur löpsedeln kan försörja ett miniarkiv.

comments powered by Disqus