Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Säkerhet och användarvänlighet

Det finns en motsättning mellan säkerhet och användarvänlighet. Litet tillspetsat kan man säga att användarvänlighet handlar om att göra det lättare för användare att komma åt information och funktioner på webbplatsen, medan säkerheten handlar om att göra det svårare.

Motsättningen är dock inte så stor som den i första anblicken kan verka, och användarovänligheten skall inte förväxlas med oanvändbarhet. Tvärtom är användare villiga att ta det krångel säkerheten medför – när de ser att det skyddar dem själva. För att ta ett extremt exempel: även om man ibland kan svära över alla dosor och koder som krävs och oförmågan hos internetbankerna att hantera olika webbläsare, skulle ingen drömma om att sätta in sina pengar på en internetbank där det inte görs en noggrann kontroll av att den som tar ut pengar också är den som har rätt till dem.

Även i mindre dramatiska sammanhang är säkerhet viktig för användare, och kan vara avgörande för om hon utnyttjar webbplatsen eller ej. Det kan till exempel handla om att känna sig trygg på att ingen utomstående kan komma åt ens e-postadress om man uppger den.

comments powered by Disqus