Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd en säker förbindelse när känslig information hanteras

Kryptera förbindelsen mellan webbläsare och server när känslig information hanteras – till exempel lösenord och kreditkortsnummer. En så kallad https-förbindelse har både ett konkret värde – det går inte att tjuvlyssna på den – och ett symboliskt – den visar användaren att du är varsam om hennes uppgifter.

Om det går att undvika, skriv inte ut känsliga uppgifter på webbsidan. Om det ändå görs, koda sidan så att den inte sparas i webbläsarens cache. (Detta råd står i motsättning till Låt bakåtknappen fungera, sid 202, men skyddet av användarens uppgifter väger i de flesta fall tyngre än bekväm funktion.)

E-posta aldrig känsliga uppgifter utan användarens uttryckliga tillåtelse.

comments powered by Disqus