Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Rullgardinsmenyer på webben bör fungera som vanliga datormenyer

Det finns starka konventioner för hur en rullgardinsmeny skall fungera, inhamrade genom att användaren ständigt möter dem i alla program hon använder. Om dina rullgardinsmenyer fungerar på ett annat sätt går de på tvärs mot användarens vanor och blir ett irritationsmoment.

nivån (som också fungerar som global meny).

Från denna faller en meny ut.

Ž Menyn kan i sin tur ha undermenyer som denna. (www.trelleborg.com)