Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Rubrik

Sidans rubrik berättar (förhoppningsvis) vad sidan handlar om och är på det sättet en bra egenskap att ordna. Ibland finns även andra etiketter, till exempel sidtiteln eller en produkts namn, som kan hanteras på samma sätt.

Det är nästan alltid omöjligt för användaren att gissa vilken rubrik en viss sida fått, så temat måste vanligen kombineras med något annat för att göra buntarna rimligt små och listan över rubriker möjlig att ögna igenom. Det kan till exempel vara ett ämnestema, så att användaren först letar sig fram med en meny över ämnena för att sedan navigera mellan de olika sidorna inom ett ämne med hjälp av en förteckning över rubrikerna. Om det överliggande temat är finkornigt nog blir rubriklistan inte större än att användaren får överblick.

För namn på produkter är chansen större att användaren vet exakt vad det hon letar efter heter. Men även för produkter som i princip bara har ett namn brukar det i praktiken finnas olika varianter.

Sortering

Rubriker sorteras i bokstavsordning (sid 189).

Navigation

Förteckning (sid 142).

Ibland används meny (sid 125), men rubriker tenderar att vara för långa för att på ett bra sätt passas in på menyns begränsade utrymme.

Om du tror att användare vill gå igenom alla sidor i en bunt kan du också underlätta för henne med 'nästa sida'-länkar (sid 122).

comments powered by Disqus