Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Länken från puffen skall innehålla rubriken

Ett dilemma med puffar är var man skall placera länken till sidan. Den ”korrekta” länken är puffens rubrik - men den är stor och framträdande och att ha den understruken är svårt att hantera formmässigt (det blir helt enkelt fult). Att inte stryka under den är ännu värre, eftersom många användare då inte begriper vad de skall klicka på. Alternativet att upprepa rubriken som länk i slutet av notisen är inte mycket bättre, det ger samma (eller likartade) formuleringar på ett litet utrymme och en onödig pratighet.

Ofta löses problemet genom att puffen avslutas med ett Läs mer. För den seende användaren är detta en bra lösning – vart länken leder är uppenbart från rubriken på puffen – men för den synskadade är den dålig, eftersom hon har mycket svårare att upptäcka kopplingen mellan rubrik och länk. Läs mer-länken måste därför även ha en title-text med puffens eller målets rubrik.

Bild 43. Title-text gör att de olika ”Läs mer” inte blir identiska. (I det här fallet skulle den dock kunna vara något mindre mångordig.) (www.skl.se)

Länka även rubriken

Som en extra service åt användarna kan även rubriken vara länkad (men inte nödvändigtvis understruken och i länkfärgen – ett brott mot reglerna som inte gör något så länge det även finns en korrekt länk). Den måste reagera på muspekaren, se Länken bör reagera när pekaren förs över den , sid 118.

comments powered by Disqus