Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Bestäm om webbplatsen talar med användarens, avsändarens eller en neutral röst

Bild 14. En ogenomtänkt blandning av att tala med användares och avsändarens röst, ger lätt ett förvirrande eller komiskt intryck. Som i Aftonbladet här till vänster – varför skall jag förlänga min registrering för att du glömt ditt lösenord? Eller hos Amazon, ovan - det som säkert var tänkt som användarens fråga låter nu istället som en anklagelse. (chat.aftonbladet.se & www.amazon.co.uk)

I språkets formuleringar kan man se vem det är som talar. En webbplats kan tala med användarens röst, genom att formulera en länk eller sidtitel: ”Mina beställningar”. Eller med avsändarens röst: ”Dina beställningar”. Den kan också vara neutral och tala bara om ”Beställningar”.

Alla tre sätten att formulera sig är fullgoda alternativ, vart och ett med sina för- och nackdelar. De utesluter inte varandra helt – men om man blandar måste man göra det med eftertanke.

Bild 15. Inte lika komisk som de föregående exemplen, men något förvirrad är Skandiabankens meny, där det hoppas friskt mellan min, din och den neutrala rösten: ”Mitt Engagemang”, ”Våra tjänster”, ”Mina Internetbankscertifikat”, ”Våra kanaler” och ”Visa senaste inloggningar”. (www.skandiabanken.se)

”Jag…” - webbplatsen talar med användarens röst

Jag/min-varianten är lockande. Den kan ge en sympatisk stämning, en webbplats som signalerar att den är användarens. Den ger också en viss konsekvens med hur Windows fungerar, där det finns mappar som ”Mina dokument”, ”Min musik”, etc.

Men den är en utmaning att genomföra i praktiken. Eftersom man lägger ord i användarens mun måste man göra det på ett sätt som hon inte tar illa upp av. Det blir också svårt att formulera frågor och uppmaningar.

”Du…” - webbplatsen talar med avsändarens röst

Betydligt enklare att formulera är en webbplats som talar till användaren med ord som du och din. Men det ger ett större avstånd och kan uppfattas som ett ovanifrånperspektiv eller auktoritärt.

Neutralt – den här rösten kommer från en obestämd plats i rummet

Ett sätt att komma undan problemet är att inte använda någondera varianten.

Detta är en utmärkt lösning, men den missar det direkta tilltalet och kan ge en kyligare webbplats än de andra alternativen.

Neutralt kan blandas med de andra rösterna

Både jag och du-rösterna kan blandas med den neutrala.

”Jag” och ”du” kan bara blandas under speciella omständigheter

Det finns situationer där det går att blanda jag/min och du/din: när webbplatsen och användaren är i dialog med varandra. Det kan till exempel vara på ett formulär , där webbplatsen ber om uppgifter och användaren svarar.

Jag-formuleringar används när användaren säger något till webbplatsen. Till exempel en knapp med texten ”Jag legitimerar mig”.

Du-formuleringar kan då användas i svaret: ”Du är identifierad som Anders Andersson”.

Den här sortens dialog fungerar bäst på webbplatser som annars har en neutral- eller du/din-röst.

Med undantag för dialogsituationer gäller annars att jag/min-rösten inte skall blandas med du/din.

comments powered by Disqus