Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Roll

Antalet olika behörigheter som kan ges till en användare är vanligen mycket stort. För att förenkla hanteringen brukar man bunta ihop dem och kalla dem roller. Ur ett rent tekniskt perspektiv är en roll bara en samling behörigheter, men som ordet antyder så sammanfaller detta med den ställning användaren har på webbplatsen – många är vanliga besökare, men några är till exempel administratörer för hela webbplatsen eller en del av den. På e-handels­platser och andra webbar kan man ofta bli medlem och därigenom öka sin behörighet att göra saker. På intranätet kan man ha rollen som anställd, men där finns kanske också avdelningschefer och systemadministratörer. Och så vidare. En användare kan spela flera olika roller, hon kan till exempel vara både läsare och redaktör. Det är vid skapandet av rollerna som de rent tekniska möjligheterna binds ihop med den sociala verkligheten.

Roller ges för ett visst sammanhang – en viss bunt sidor. En användare kan vara redaktör med rätt att ändra alla texter på hela webbplatsen, men kan också vara det bara för en viss avdelning eller bara för sidor hon själv skrivit.

comments powered by Disqus