Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Reservation

Det är oundvikligt att det går tid mellan att användaren tar sitt köpbeslut och att produkten verkligen är beställd och betald. Hon kanske fortsätter shoppa runt efter fler saker att lägga i kundvagnen, och även om hon skulle gå direkt till kassan är det inte någon ögonblicklig process. Samma sak gäller i resebyrån – trots det nära sambandet mellan val och betalning så går det oundvikligen litet tid mellan dem.

Under denna tid bör produkten hållas reserverad, så att den inte är försvunnen när det är dags att betala för den. I synnerhet gäller detta om det är en produkt som är unik – till exempel en platsreservation för en bioföreställning eller en tågfärd. För en e-handelsplats som säljer många av samma och har stora lager är detta inte på samma sätt en akut fråga, men även där kan reservation vara befogat – se Ta inte tillbaka det som lovats ut , sid 394.

Ur webbserverns synvinkel är detta problematiskt. Det finns inget helt pålitligt sätt att veta om användaren är långsam och så småningom kommer att göra anspråk på sin reservation eller om hon lämnat webbplatsen och övergivit den 21.

21 Det finns javascripttekniker som kan skvallra för webbservern när användaren lämnar webbplatsen, men de är inte helt tillförlitliga och används nästan aldrig.

comments powered by Disqus