Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Resebyrån - anpassade produkter

Näst efter de snabbköpslika e-handelsplatserna är den vanligaste varianten de som fungerar likt en resebyrå. De har en (eller ett fåtal) produkter – till exempel en resa eller ett biobesök – som användaren anpassar till sina behov (anger varifrån och vart resan går, väljer biljettyp, anger vilken film hon vill se, väljer plats etc.).

Vanligen utformas byrån som en guide (se sid 288).

Mycket av det som gäller för ett snabbköp gäller också för en resebyrå, så många av reglerna i Snabbköpet - standardiserade produkter, sid 376, är relevanta även här. Men på några punkter skiljer de sig åt:

Om användaren vanligen bara köper en produkt i taget, klarar sig byrån utan kundvagn (att köpa till flera personer, tur- och returresor, etc. hanteras då som anpassningar)

De grundläggande stegen som finns i Kassan , sid 399 återfinns också hos byrån, men kassan har inte samma fristående roll utan är ofta integrerad med anpassningen av produkten.

comments powered by Disqus