Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Rensa-knapp

Även kallad ”reset” eller ”återställ”.

Användning

Återställer formuläret så att det ser ut som innan man började fylla i det.

I många fall är avbryt-knappen (se nedan) ett bättre alternativ.

Utformning

Rensa-knappen brukar finnas tillsammans med en skicka-knapp, och placeras då till höger om eller under denna. Det är viktigt att uttryckligen döpa den (till exempel till ”Rensa” eller ”Återställ”), eftersom namnet annars blir godtyckligt bestämt av det system användaren har.

comments powered by Disqus