Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Sätt aldrig ut rensa-knappen om formuläret från början är tomt

Det är sällsynt att användaren vill slänga bort allt hon fyllt i. Rensa-knappen är därför en onödig komplikation för formulär som från början är tomma.

comments powered by Disqus