Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Rensa-knappen bör sättas ut om formuläret är förifyllt

Om det finns förinställningar i formuläret ger rensa-knappen användaren en chans att återfå dessa.

Eftersom ett klick i misstag på denna kan ställa till med stor frustration genom att radera allt användaren matat in, bör man göra det möjligt för användaren att ångra sig . Se www.anvandbart.se/ab/rensaknapp-forifylltför tips om hur detta görs.

comments powered by Disqus