Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Rensa bort inaktuella sidor

En webbplats med bara aktuellt material blir mindre och enklare – och risken för missförstånd minskar.

Ibland är det dock inte en lyckad lösning att rensa bort det gamla. Det kan till exempel finnas ett arkiv som har krav på att materialet bevaras, eller användare som av olika anledningar fortfarande har nytta av det.

I 24-timmarswebben tas inga sådana hänsyn. Gamla sidor får visserligen sparas, men skall endast vara nåbara via en länk från de sidor som ersätter dem.

comments powered by Disqus