Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör hellre flera renodlade navigationer än en samlad

Det är lättare för hjärnan att hantera flera olika menyer som är ordnade enligt varsitt tydligt tema, än en där allt är blandat.

Även om inte flera olika navigationer skapas, kan en väl genomförd hopbuntning av det som hör samman vara till stor hjälp för ögat. Se vidare Gruppera menylänkar som hör samman, sid 129.

comments powered by Disqus