Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd relativa tidsord när tidsavståndet är intressantare än tidpunkten

Inte sällan vill användaren veta för hur länge sedan som något inträffat, snarare än exakt när det var. I de fallen har hon mer glädje av att få en tidsangivelse som ”för 5 månader sedan” än ett datum.

Detta kan gälla till exempel för en sidas aktualitet – hur länge sedan den publicerades och hur länge sedan det var som den senast granskades.

Samma sak kan gälla för tidpunkter som ligger i framtiden.

De relativa tidsorden hämtas från en trappa där precisionen blir grövre ju längre bort tidpunkten ligger: dag – månad – år (ibland även vecka).

I allmänhet är det lagom med ett leds precision, alltså hellre ”4 dagar” än ”4 dagar 13 timmar”.

Se även förgående råd samt Välj rätt mellan singular och plural, sid 95.

comments powered by Disqus